02166412305 - 02166412306 - 09109667676
اجاره پرده نمایش 1/8 * 1/8

اجاره پرده نمایش 1/8 * 1/8

اجاره پرده نمایش 1/8 * 1/8 قیمت اجاره پرده نمایش عنوان محصول پرده نمایش پایه دار رفلکتا سایز 1.8*1.8 قیمت 30,000  تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد برای هماهنگی و اجاره با شماره های 66465414 یا 09123994350 تماس...
اجاره پرده نمایش 1.5*1.5

اجاره پرده نمایش 1.5*1.5

اجاره پرده نمایش 1.5*1.5 قیمت اجاره پرده نمایش 1.5*1.5 عنوان محصول پرده نمایش پایه دار رفلکتا سایز 1.5*1.5 قیمت 15,000  تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد برای هماهنگی و اجاره با شماره های 66465414 یا 09123994350 تماس...
اجاره پرده نمایش 2*2

اجاره پرده نمایش 2*2

اجاره پرده نمایش 2*2 قیمت اجاره پرده نمایش 2*2 عنوان محصول پرده نمایش پایه دار سایز 2*2 قیمت 30,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره پرده نمایش با شماره 09123994350 یا 02166465414 تماس...