02166412305 - 02166412306 - 09109667676

ارگان ها، سازمان ها، شرکت ها، مدارس و مراکز آموزشی تنها با یک تماس می توانید ویدیو پروژکتور مناسب محیط و نیازتان را اجاره کنید. با اجاره هر ویدیو پروژکتور در صورت نیاز، پرده نمایش را بدون پرداخت هزینه نیز اجاره کنید.

شما عزیزان جهت اجاره ویدیو پروژکتور حداقل ۳ روز قبل با شماره های در دسترس( تماس با ما ) تماس گرفته و پس از انجام هماهنگی می توانید حضوری و یا در صورت درخواست شما با آژانس دستگاه خود را تحویل بگیرید .

توجه : در صورت ارسال دستگاه با آژانس هزینه ارسال و تحویل دستگاه با مشتری می باشد .

پس از تحویل و تست دستگاه توسط مشتری هزینه اجاره — هزینه اجاره روزانه محاسبه می گردد —  ، کارت شناسایی معتبر و یا رسید با مهر شرکت به عنوان وثیقه از شما دریافت میگردد و هنگام بازگرداندن دستگاه و تست به شما بازگردانده می شود.