02166412305 - 02166412306 - 09109667676

اجاره پرده نمایش 2*2

قیمت اجاره پرده نمایش 2*2

عنوان محصول پرده نمایش پایه دار
سایز 2*2
قیمت 30,000

تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد

جهت اجاره پرده نمایش با شماره 09123994350 یا 02166465414 تماس بگیرید