02166412305 - 02166412306 - 09109667676
اجاره ویدئوپروژکتور EPSON H285B

اجاره ویدئوپروژکتور EPSON H285B

اجاره ویدئوپروژکتور EPSON H285B قیمت اجاره ویدیوپروژکتور EPSON H285B عنوان محصول EPSON H285B روشنایی 2800 Lumens رزولوشن 800×600 اتصالات VGA/video/HDMI قیمت 50,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350 تماس...
اجاره ویدئوپروژکتور NEC NP-VE281

اجاره ویدئوپروژکتور NEC NP-VE281

اجاره ویدئوپروژکتور NEC NP-VE281 قیمت اجاره ویدیوپروژکتور NEC NP-VE281 عنوان محصول NEC NP-VE281 روشنایی 2800 Lumens رزولوشن 800×600 اتصالات VGA/video/HDMI قیمت 70,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد. جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350 تماس...
اجاره ویدئوپروژکتور BENQ MS502

اجاره ویدئوپروژکتور BENQ MS502

اجاره ویدئوپروژکتور BENQ MS502 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور BENQ MS502 عنوان محصول BENQ MS502 روشنایی 2700 Lumens رزولوشن 800×600 اتصالات VGA/video/Audio قیمت 100,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد. جهت اجاره ویدئوپروژکتور فوق با شماره 09123994350 تماس...
اجاره ویدئوپروژکتور EIKI LC XB200A

اجاره ویدئوپروژکتور EIKI LC XB200A

اجاره ویدئوپروژکتور EIKI LC XB200A قیمت اجاره ویدئو پروژکتور EIKI LC XB200A عنوان محصول EIKI LC XB200A روشنایی 3500 Lumens رزولوشن 1024×768 اتصالات VGA/video/DVI قیمت 60,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350...
اجاره ویدئوپروژکتور سانیو PDG-Dxl100

اجاره ویدئوپروژکتور سانیو PDG-Dxl100

اجاره ویدئوپروژکتور سانیو PDG-Dxl100 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور سانیو PDG-Dxl100 عنوان محصول SANYO PDG-DXL100 روشنایی 2700 Lumens رزولوشن 768*1024 اتصالات VGA/video/HDMI قیمت 120,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدیوپروژکتور فوق با...
اجاره ویدئوپروژکتور اینفوکوس 1N112

اجاره ویدئوپروژکتور اینفوکوس 1N112

اجاره ویدئوپروژکتور اینفوکوس 1N112 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور اینفوکوس 1N112 عنوان محصول Infocus 1N112 روشنایی 2700 Lumens رزولوشن 800×600 اتصالات VGA/video/usb قیمت 50,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350...