02166412305 - 02166412306 - 09109667676
اجاره ویدئو پروژکتور Mitsubishi VLP-EX240LP

اجاره ویدئو پروژکتور Mitsubishi VLP-EX240LP

اجاره ویدئو پروژکتور Mitsubishi VLP-EX240LP قیمت اجاره ویدئو پروژکتور Mitsubishi VLP-EX240LP عنوان محصول Mitsubishi VLP-EX240LP روشنایی 2500 Lumens رزولوشن 768×1024 اتصالات VGA/video/audio قیمت 40,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو...
اجاره ویدئو پروژکتور سانیو XT25

اجاره ویدئو پروژکتور سانیو XT25

اجاره ویدئو پروژکتور سانیو XT25 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور سانیو XT25 عنوان محصول Sanyo XT25 روشنایی 4500 Lumens رزولوشن 768×1024 اتصالات VGA/video/usb/audio قیمت 200,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350...
اجاره ویدئو پروژکتور سونی MX20

اجاره ویدئو پروژکتور سونی MX20

اجاره ویدئو پروژکتور سونی MX20 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور سونی MX20 عنوان محصول Sony MX20 روشنایی 2500 Lumens رزولوشن 768×1024 اتصالات VGA/usb قیمت 200,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد. جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350 تماس...
اجاره ویدئو پروژکتور View Sonic PJD7383i

اجاره ویدئو پروژکتور View Sonic PJD7383i

اجاره ویدئو پروژکتور View Sonic PJD7383i قیمت اجاره ویدئو پروژکتور View Sonic PJD7383i عنوان محصول View Sonic PJD 7383i روشنایی 3000 Lumens رزولوشن 768×1024 اتصالات VGA/video/audio قیمت 100,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق...
اجاره ویدئو پروژکتور سونی VPL-CS5

اجاره ویدئو پروژکتور سونی VPL-CS5

اجاره ویدئو پروژکتور سونی VPL-CS5 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور سونی VPL-CS5 عنوان محصول Sony VPL-CS5 روشنایی 1800 Lumens رزولوشن 600*800 اتصالات VGA قیمت 60,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد. جهت اجاره ویدئو پروژکتور فوق با شماره 09123994350 تماس...
اجاره ویدئو پروژکتور سونیVPL-EX4

اجاره ویدئو پروژکتور سونیVPL-EX4

اجاره ویدئو پروژکتور سونیVPL-EX4 قیمت اجاره ویدئو پروژکتور سونیVPL-EX4 عنوان محصول Sony VPL-EX4 روشنایی 2100 Lumens رزولوشن 1024×768 اتصالات VGA/video/audio قیمت 80,000 تمامی قیمت ها به تومان و روزانه می باشد جهت اجاره ویدئو پروژکتور با شماره 09123994350 تماس...